Hannie van de Ven

Zo lang ik mij kan herinneren ben ik al geïnteresseerd in hoe mensen in elkaar zitten, op welke wijze klachten ontstaan en er weer genezing kan plaatsvinden. Geboren in 1975 heb ik na het Gymnasium psychologie gestudeerd aan de Radboud universiteit te Nijmegen. Mijn stage bij een centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie heb ik succesvol afgerond. Ik ben tijdens deze stage tot het inzicht gekomen dat ik wel graag mensen wil helpen, maar niet in een grote bureaucratische organisatie wil werken.

Na het afronden van mijn studie psychologie ben ik verscheidene malen naar Australië geweest om te werken en te reizen. Tijdens het reizen groeide mijn overtuiging dat een natuurlijke energetische geneeswijze de beste manier is om zowel lichamelijke als psychische klachten te behandelen. De holistische mensvisie staat daarbij centraal. Hierbij wordt de gehele mens behandeld en niet alleen de ziekte.

Om deze passie te volgen ben ik klassieke homeopathie gaan studeren. De 5-jarige opleiding tot klassiek homeopaat heb ik gedaan aan de ANZN (Academie voor Natuurgeneeswijzen Zuid Nederland) te Eindhoven. Steeds opnieuw zie ik hoe snel en diepgaand homeopathie kan werken.

Dat ik tevens psychologe ben, geeft meerwaarde aan mijn beroep als homeopaat. Middels nascholing en verschillende werkgroepen verdiep ik mijn ervaring en blijf ik up-to-date in mijn vakgebied. In een sfeer van wederzijds vertrouwen wordt voor u in elk consult ruim de tijd genomen. 

Daarnaast werk ik als ambulant hulpverleenster voor mensen met een Persoonsgebonden budget (Pgb). Om op deze manier ook iets voor mensen te kunnen betekenen geeft me veel voldoening.

homeopathie nvkh