Depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. Door affectvervlakking verdwijnt de beleving van gevoelens geheel of gedeeltelijk. Er worden geen positieve emoties zoals plezier of blijdschap meer ervaren, maar ook geen negatieve emoties zoals verdriet. Het wordt hierdoor moeilijk om jezelf te motiveren en de zin van het leven verdwijnt. In tegenstelling tot bij een lichamelijke ziekte lijdt de patiënt met een depressie vaak in stilte. Om een klinische depressie te hebben moet je een aantal van de volgende symptomen hebben gedurende 2 weken:

 gedeprimeerde stemming, daling van belangstelling voor aangename activiteiten, veranderende eetlust, veranderd slaappatroon, rusteloosheid of juist apathie, moeheid of energieverlies, gevoel van schuld, hulpeloosheid of angst, besluiteloosheid, concentratieverlies of suïcidale gedachten. Als de depressieve episode afgewisseld wordt met een manische fase, waarin je juist eindeloze energie hebt, spreken we van een bipolaire stoornis. Depressie is gedeeltelijk erfelijk bepaald, de kans is groter als het in je familie voorkomt.

Wat kun je doen bij depressie?

Depressie komt heel veel voor en is zelfs volksziekte nummer 1 als je zowel psychische als lichamelijke ziektes meetelt. Belangrijk bij een depressie is dat je hulp zoekt. Er zijn veel verschillende vormen van therapie, zoals cognitieve gedragstherapie, gedrags-activatie of mindfulness. De combinatie van gesprekken met medicatie kan beter werken dan afzonderlijk. Echter de ervaring heeft geleerd dat na het stoppen van de therapie of de medicatie de depressie weer kan terugkeren. Ook is de kans op terugval na een eerste depressie 30%.

Hoe werkt de homeopathische behandeling?

De homeopaat gaat zoeken naar het passende homeopathische middel voor iemand. Hiervoor vraagt zij alles na. Wat zijn de symptomen waar je last van hebt? Sinds wanneer heb je daar last van? Is er iets aan vooraf gegaan in je levensloop? Zit het in de familie? Hoe gaat het met slapen, eten, gevoelens? Ben je eerder rusteloos of apathisch? Heb je er ook lichamelijke klachten bij etc. Op basis van het geheelbeeld aan informatie kiest de homeopaat een individueel middel, dat je zelfgenezend vermogen weer in gang brengt, zodat het van binnenuit beter kan gaan.

Voorbeeld

Een man komt naar de praktijk met symptomen van een zware depressie. Hij wil niet in de ochtend afspreken, want dan ligt hij nog in bed. Komt moeilijk op gang ’s ochtends. Hij was directeur van een groot bedrijf, wat in economische en financiële moeilijke tijden is gekomen. Met groot verantwoordelijkheidsgevoel heeft hij geprobeerd het bedrijf te redden, maar helaas is dat niet gelukt. Hierna is hij zwaar depressief geworden en zit nu al 3 maanden ziek thuis. Hij gaat ook naar een psycholoog, maar wil geen reguliere medicatie. Hij heeft last van schuldgevoelens en hij verwijt zichzelf alles wat er is misgegaan. Ook heeft hij geen zin meer in het leven, is onverschillig en voelt zich waardeloos. Bij navraag zegt hij ook suïcidale gedachten te hebben, maar zijn verantwoordelijkheidsgevoel naar zijn vrouw en kinderen toe zorgt ervoor dat hij daar niet naar handelt. De nachten zijn het ergst. Hij slaapt vrijwel niet en ligt rusteloos te woelen. Als hij wel slaapt droomt hij nog over zijn werk. Ook heeft hij geen eetlust. Na 8 weken het homeopathische middel Aurum metallicum (Goud, edelmetaal) genomen te hebben, voelt hij zich veel beter. Hij slaapt beter, is weer geïnteresseerd in de dingen om hem heen en hij beseft dat hij er alles aan gedaan heeft, maar dat het bedrijf gewoon niet te redden was. Er valt hem niets te verwijten. Hij heeft meer eetlust en denkt inmiddels na over een nieuwe baan. Na een jaar werkt hij weer en voelt hij zich goed. Ongeveer eens in de 6 weken neemt hij het homeopathisch middel nog in. Het doet hem goed.

homeopathie nvkh