Huilbaby

Volgens de definitie moet een baby minimaal 3 weken, 3 dagen per week en 3 uur
per dag huilen om een huilbaby te zijn. Door een week een huildagboek bij te houden, kun je kijken hoeveel je baby eigenlijk huilt. Vaak blijkt het mee te vallen. Onderliggende oorzaken kunnen zijn een traumatische bevalling en daarom last van de nek of het hoofd, darmkrampen, voedselallergie of reflux. In de meeste gevallen wordt echter geen medische of lichamelijke oorzaak gevonden.  

Ook kan de baby een psychisch trauma hebben, bijvoorbeeld door een stortbevalling of doordat er tijdens de zwangerschap iets is gebeurd in het leven van de moeder. Huilbaby’s drijven hun ouders vaak tot wanhoop. Ze ontwikkelen later ook vaker gedragsproblemen en emotionele problemen. 

Wat kun je doen als je kind een huilbaby is?

Een van de dingen die soms kan helpen, is de aloude stelregel “rust, regelmaat en reinheid”. Probeer het kind veel rust te geven en op vaste tijden te laten slapen en te voeden. Daarnaast reageren sommige kinderen heel goed op inbakering. Dit moet je niet op eigen houtje doen, maar kun je leren op het consultatiebureau. Ook babymassage kan ontspannend zijn voor baby én ouder. Een baby moet ervaren dat er sensitief op hem of haar wordt gereageerd om een goede hechting te krijgen. “Laten huilen” is dus géén goede manier om om te gaan met een baby. Er is altijd iets aan de hand, ook al weet je als ouders nog niet wát.

  
Hoe werkt de homeopathische behandeling?

De homeopaat zal vragen sinds wanneer uw baby huilt. Is het direct na de geboorte begonnen of na enkele weken? Ook vraagt hij hoe het huilen overkomt: is het uit angst of alleen zijn of boosheid of pijn? Verder is van belang hoe het proces van zwanger raken, de zwangerschap en de bevalling zijn verlopen en dan niet alleen lichamelijk maar ook vanuit psychisch oogpunt. Hoe hebben de ouders het beleefd? Of is er iets gebeurd tijdens de zwangerschap? Als een naaste overlijdt, ben je ook in de rouw bv. Op basis van alle informatie kiest de homeopaat het best passende middel voor uw kind, waardoor de rust wordt hersteld.

Voorbeeld

Een moeder komt met haar zoontje van 3 maanden. Hij huilt dag en nacht, slaapt te weinig en is niet te troosten. Het huilen klinkt alsof hij boos is. Het drijft de ouders tot wanhoop. Soms wil hij iets, bijvoorbeeld dat hij vastgehouden of gedragen wordt, maar als de ouders dat doen, wil hij meteen weer weg. Hij is erg wispelturig en pijngevoelig en gevoelig voor licht en geluiden. Soms heeft hij krampen. Een warme kruik vind hij dan fijn. Zijn huilen kan zelfs zo ver gaan dat hij er stuiptrekkingen van krijgt. Opvallend is dat hij een rode en een bleke wang heeft en dat zijn hoofdje heet aanvoelt, maar de rest van zijn lijf kouder. Hij heeft vaak zijn vuistjes gebald tijdens het huilen en is sowieso zeer gespannen.
Na een paar doses van het homeopathische middel Chamomilla (Kamille, plant) gaat het hem veel beter. Hij huilt veel minder, alleen als er iets is, is minder wispelturig en niet meer zo overgevoelig, alsof hij tot rust is gekomen. Hij heeft geen darmkrampen of stuiptrekking meer gehad, slaapt beter en is een tevreden baby.

homeopathie nvkh