Burn-out of overspannen

Bij een burn-out ben je opgebrand. Je voelt je lichamelijk en geestelijk totaal uitgeput. Een burn-out is het gevolg van langdurige stressklachten die steeds erger geworden zijn en waaraan je te weinig aandacht hebt besteed. Volgens cijfers van TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek hebben 1 miljoen Nederlanders burn-out klachten.​ Bij overspannen zijn, passen soortgelijke klachten, maar ze zijn dan milder en sneller over.

Stress is ongezond als je te lang spanning voelt en je geen tijd kunt of wilt nemen voor ontspanning. Die spanning kan verschillende oorzaken hebben, bijvoorbeeld constant te hoge werkdruk, problemen op je werk of spanning in je gezin. Maar vaak ook is het een combinatie van dit soort factoren. Wanneer je langdurig wordt blootgesteld aan een stressveroorzakende situatie, kan dat zorgen voor overbelasting en uitputting. Dit kan resulteren in een burn-out. Een burn-out is vaak werkgerelateerd, maar dit hoeft niet.

Bij een burn-out heb je lichamelijke en psychische klachten. Gevoelens van vermoeidheid en uitputting staan sterk op de voorgrond. De klachten die je ervaart beperken je in je dagelijks functioneren: op je werk, thuis en/of in je sociale leven.

Lichamelijke klachten die je kunt hebben zijn o.a.: extreme vermoeidheid, slaapproblemen, hoofdpijn, maagpijn, darmklachten, duizeligheid of trillen. Psychische klachten die passen bij burn-out zijn: piekeren, erg moeilijk kunnen ontspannen, je opgejaagd voelen, prikkelbaarheid, somberheid, huilbuien, lusteloosheid, niet meer kunnen genieten van dingen, angstklachten, slechte concentratie, vergeetachtigheid, gebrek aan zelfvertrouwen of schuldgevoelens.

 

Burn out 
Oorzaken van een burnout

Iedereen reageert anders op stress. Een reorganisatie op het werk kan de ene persoon bijvoorbeeld veel spanningsklachten geven, terwijl een ander zich er niet druk om maakt. Risicofactoren voor het krijgen van een burn-out zijn de volgende persoonlijkheidskenmerken:

  • Je gevoelens niet uiten
  • Moeilijk om hulp kunnen vragen
  • Moeilijk ‘nee’ kunnen zeggen
  • Negatief zijn over je eigen prestaties
  • Perfectionistisch zijn
  • Je (te) sterk betrokken voelen bij werk
  • Erg gemotiveerd zijn en hoge eisen stellen aan jezelf

Een andere risicofactor voor het krijgen van een burn-out is als omstandigheden zich opstapelen. Je draaglást kan dan groter zijn dan je draagkracht. Bijvoorbeeld: op je werk is een reorganisatie aan de gang waar je veel spanning van hebt. Dan wordt thuis je kind erg ziek. En dan gaat ook nog het dak lekken. Zo’n combinatie van spanningen kan je dan te veel worden. Daarnaast heeft het ook te maken met hoeveel invloed jij voor je gevoel hebt op al deze omstandigheden. (Bron: Wijzijnmind)

 
Behandeling van een burn-out

Je huisarts of de bedrijfsarts stelt vast of je een burn-out hebt. Een burn-out heeft een gunstig natuurlijk beloop. Dit betekent dat wanneer je rust neemt, de klachten uiteindelijk vanzelf verminderen. Maar om herhaling te voorkomen, is het erg belangrijk om voor jezelf in kaart te brengen welke omstandigheden tot zoveel stress hebben geleid. Neem je teveel hooi op je vork? Ervaar je problemen op je werk? Wil je alles altijd perfect doen? Misschien is het een combinatie van meerdere factoren. Als je weet wat je klachten veroorzaakt, kun je daar een passende oplossing bij zoeken. De praktijkondersteuner, bedrijfsarts of een psycholoog kan je hierbij helpen. Daarnaast kan het zinvol zijn om via een homeopathische behandeling je natuurlijke herstel te optimaliseren en te bespoedigen.

 
De homeopathische behandeling

De homeopathische behandeling richt zich op het totaalbeeld van symptomen die iemand op dat moment heeft. De homeopaat zal bij de kenmerken van die persoon het passende homeopathische middel zoeken. Zo zijn de individuele symptomen verschillend bij mensen. Bij de één ligt de nadruk meer op geestelijke uitputting, bij de ander meer op lichamelijke symptomen door overbelasting van het zenuwstelsel. Daarnaast wil de homeopaat ook andere dingen weten: heb je nog wel trek in eten en zo ja, waarin? Heb je het eerder koud of warm? Kun je nog slapen of slaap je juist heel veel? Je krijgt dan korrels die je ongeveer 2x per week inneemt. Hiermee merk je snel verbetering, vooral in je energieniveau.

 
Voorbeeldcasus

Een man van 34 jaar komt naar de praktijk vanwege zijn burn-out. Hij heeft het lang te druk gehad op het werk. Daarnaast heeft hij slaapgebrek omdat hij de slaap niet goed kan vatten en vaak wakker wordt en dan ligt te piekeren. Hij is erg perfectionistisch en wil het graag goed doen. Het is een zachtaardige man. Sinds een paar maanden zit hij ziek thuis omdat het echt niet meer ging op het werk. Hij heeft moeite zich te concentreren, dit lukt bijna niet. Zijn geheugen is slecht en hij kan niet op woorden komen. Hij heeft heel lang geprobeerd om het nog vol te houden, maar is uiteindelijk zo uitgeput geraakt dat hij enigszins apathisch is geworden. Hij kan niet meer genieten van dingen die hij voorheen leuk vond om te doen. Hij heeft weinig trek maar heeft wel graag fruit of sap. Hij is meer kouwelijk geworden, voorheen had hij het eerder warm. Hij maakt zich zorgen of hij nog wel ooit weer goed zal kunnen functioneren en of hij zijn baan niet kwijt raakt. Op basis van dit totaalbeeld krijgt deze man Phosphoricum acidum (Fosforzuur).

Na 3 innames van dit middel gaat het langzaam beter. Hij kan zich beter concentreren, kan weer beter nadenken en onthouden. Hij maakt zich minder zorgen omdat hij merkt dat het al beter gaat. Ook heeft hij weer zin in hobbies en kan hij er weer wat plezier aan beleven. Hij merkt dat hij ook wat beter slaapt ’s nachts. Hij heeft weer meer energie. Na 3 maanden gaat hij weer voorzichtig op therapeutische basis enkele uren per week werken en de opbouw hiervan gaat goed. Wel moet hij zichzelf in acht blijven nemen, maar een jaar later gaat het nog steeds goed.

homeopathie nvkh