Depressie

Een depressie is een stemmingsstoornis die zich kenmerkt door een verlies van levenslust of zware neerslachtigheid. Door affectvervlakking verdwijnt de beleving van gevoelens geheel of gedeeltelijk. Er worden geen positieve emoties zoals plezier of blijdschap meer ervaren, maar ook geen negatieve emoties zoals verdriet. Het wordt hierdoor moeilijk om jezelf te motiveren en de zin van het leven verdwijnt. In tegenstelling tot bij een lichamelijke ziekte lijdt de patiënt met een depressie vaak in stilte. Om een klinische depressie te hebben moet je een aantal van de volgende symptomen hebben gedurende 2 weken:

Familiepatronen doorbreken

Veel mensen hebben als volwassene nog de emotionele pijn van het innerlijke kind dat beschadigd is geraakt. Dit kan te maken hebben met hoe er met je is omgegaan als kind en wat dat voor jou heeft betekend. Vaak houden we onbewust en ongewild de patronen van vorige generaties in stand. Met homeopathie is het mogelijk deze patronen, die jou tegenhouden, te doorbreken en je emotionele pijn te helen.

Kinderen die een traumatische jeugd hebben gehad met seksueel misbruik, emotionele verwaarlozing of fysieke mishandeling kunnen daar hun leven lang nog enorm veel last van hebben. Maar zelfs als je een goede jeugd gehad hebt, kunnen er toch subtiele boodschappen zijn die je hebt meegekregen en een rol spelen in je verdere leven.

Verslaving

Verslaving is een toestand waarin een persoon fysiek en/of mentaal van een stof of gewoonte afhankelijk is, zodanig dat hij/zij deze stof niet, of heel moeilijk, los kan laten. Het gedrag van de persoon is voornamelijk gericht op het verkrijgen van of innemen van het middel of het handelen naar de gewoonte, ten koste van de meeste andere activiteiten. Als het lichaam deze stof of gewoonte los moet laten, kunnen er erge ontwenningsverschijnselen optreden bij deze persoon. Onder gewoonteverslaving vallen o.a. verslaving aan internet, seks, gokken, gamen of werken.

Schildklierklachten

De schildklier is een hormoon producerende klier die tegen de luchtpijp zit net onder de adamsappel. De schildklier regelt o.a. de stofwisseling. Bij een te traag werkende schildklier (hypothyroïdie) is er een te laag metabolisme, moeheid, gewichtstoename, broze haren en een doffe huid. Bij een te snel werkende schildklier (hyperthyroïdie) is er nerveuze rusteloosheid, hartkloppingen, gewichtsverlies ondanks een grote eetlust, beven en bv zweten. Daarnaast kan in beide gevallen de schildklier zichtbaar vergroot zijn.

homeopathie nvkh