Fysieke overbelasting

Klachten door fysieke overbelasting ontstaan door verkeerde of overmatige beweging van een spier of pees, waardoor een chronische ontsteking kan ontstaan, meestal in de aanhechting van de spier aan het bot: de pees, de peesschede of in het gewrichtskapsel. Deze plaatselijke ontsteking kan veel en langdurige pijn veroorzaken.

Vaak is er een duidelijke aanleiding te herkennen in het ontstaan van de klacht. Door de overbelasting kunnen aandoeningen ontstaan zoals RSI (Repetitive Strain Injury), carpale tunnelsyndroom, hielspoor, tenniselleboog, golfarm of slijmbeursontsteking etc.

Vruchtbaarheidsproblemen

Verminderde vruchtbaarheid kan optreden bij zowel de vrouw als de man. Men spreekt van verminderde vruchtbaarheid wanneer een vrouw langer dan een jaar niet zwanger raakt, ondanks regelmatig vrijen. Veel vrouwen hebben hiervóór al problemen met de menstruatie, in de zin dat die onregelmatig is, zeer pijnlijk of zelfs uitblijft. Soms beginnen zij hierdoor al vroeg aan de anticonceptiepil in een poging om minder last van te hebben van deze klachten, vaak met succes.

Epilepsie

Epilepsie is een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Deze ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. Epilepsie geeft een tijdelijk verlies van het bewustzijn met veelal verlies van controle over het lichaam. Epilepsie kan aangeboren zijn of later in het leven ontstaan na hersenbeschadiging bv als gevolg van een beroerte, tumor, ontsteking of een ongeluk.
De meest bekende vorm van een epileptische aanval is de ‘grand mal’

ADHD, ADD en concentratieproblemen 

. 

ADHD staat voor de Engelse term: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel een stoornis met gebrek aan concentratievermogen samen met hyperactief gedrag. ADHD lijkt de laatste jaren steeds meer voor te komen bij kinderen. Het is echter belangrijk om onderscheid te maken tussen echte ADHD en een kind dat wel druk gedrag vertoont en snel afgeleid of impulsief is, maar geen ADHD heeft. Soms kan een kind dit soort gedrag gaan vertonen als het zich niet goed in zijn vel voelt. Het ene kind zal zich dan meer gaan terugtrekken in zichzelf en onzeker en stil worden, terwijl een ander kind, al naar gelang zijn persoonlijkheid, zich meer extravert zal uiten door negatief en rusteloos gedrag.

homeopathie nvkh