Epilepsie

Epilepsie is een aandoening die zich uit in de vorm van aanvallen. Deze ontstaan door een plotselinge, tijdelijke verstoring van de elektrische prikkeloverdracht in de hersenen. Epilepsie geeft een tijdelijk verlies van het bewustzijn met veelal verlies van controle over het lichaam. Epilepsie kan aangeboren zijn of later in het leven ontstaan na hersenbeschadiging bv als gevolg van een beroerte, tumor, ontsteking of een ongeluk.
De meest bekende vorm van een epileptische aanval is de ‘grand mal’

ADHD, ADD en concentratieproblemen 

. 

ADHD staat voor de Engelse term: Attention Deficit Hyperactivity Disorder, oftewel een stoornis met gebrek aan concentratievermogen samen met hyperactief gedrag. ADHD lijkt de laatste jaren steeds meer voor te komen bij kinderen. Het is echter belangrijk om onderscheid te maken tussen echte ADHD en een kind dat wel druk gedrag vertoont en snel afgeleid of impulsief is, maar geen ADHD heeft. Soms kan een kind dit soort gedrag gaan vertonen als het zich niet goed in zijn vel voelt. Het ene kind zal zich dan meer gaan terugtrekken in zichzelf en onzeker en stil worden, terwijl een ander kind, al naar gelang zijn persoonlijkheid, zich meer extravert zal uiten door negatief en rusteloos gedrag.

Allergie en hooikoorts

. 

Een allergie is een overdreven afweerreactie van het lichaam op een lichaamsvreemde stof (allergeen). De stof zelf hoeft op zich helemaal niet schadelijk te zijn, zoals in geval van stuifmeelkorrels, dierenharen of bepaalde voedselbestanddelen. Het lichaam is hiervoor overgevoelig en probeert deze stof onschadelijk te maken. De overreactie kan zich op verschillende manieren uiten: rode traanogen, jeuk, huiduitslag, loopneus, buikpijn etc. Dit komt voornamelijk omdat er histamine vrijkomt uit de cellen.

U kunt al na het tweede contact met een stof allergisch reageren of pas nadat u er herhaaldelijk mee in aanraking bent gekomen.

Faalangst

Onder faalangst verstaan we: de angst dat wat je gaat doen, zal mislukken. Al vóór de test of de opdracht ontstaan deze angst om te falen met de daarbij behorende negatieve gedachtes en lichamelijke reacties. Zo kan een kind denken dat hij 'het toch niet kan' of dat hij 'het ook nooit goed doet'. Het kind kan boos worden uit frustratie of juist angstig en paniekerig. Lichamelijke reacties kunnen zijn: zweten, hartkloppingen, hoofdpijn, misselijkheid, gespannen spieren, niet meer helder kunnen denken, hyperventilatie etc.

homeopathie nvkh